Ceny poniżej są orientacyjne i szacunkowe projektów indywidualnych i innych opracowań w odniesieniu do m2 powierzchni użytkowej projektowanych obiektów.

Każdy projekt wyceniamy indywidualnie.

Do poszczególnych cen proszę doliczyć podatek VAT dla usług projektowych 23%

Przygotowujemy bezpłatną ofertę i wycenę na podstawie otrzymanych materiałów.

Zakres projektu:

– wstępny projekt koncepcyjny na podstawie wytycznych Inwestora

– ostateczny projekt koncepcyjny po akceptacji projektu wstępnego

Cena: od 21/m2 zł netto

Konieczne jest dostosowanie projektu gotowego do działki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Najczęściej zajmuje się tym wybrany przez inwestora architekt. Tworzy wykraczający poza proste „wrysowanie” domu w plan działki, projekt zagospodarowania terenu.

Zakres projektu  po adaptacji:

– wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych
– adaptacja rysunków projektu typowego w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym
– przygotowanie wniosków do uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
– cena nie zawiera wprowadzenia zmian do projektu

Cena takiego projektu wynosi około 1-2 tys. zł,

Cena od 500 zł do 1,5 tys. zł. w zależności od wielkości działki.

Cena od 1- 1,5 tys. zł.( cztery punkty).

Projektowany „na miarę”. Taki dom będzie pasował nie tylko właścicielom, ale i do otoczenia. Powstaje na podstawie wielogodzinnych rozmów architekta z klientem. To właśnie takie „szycie domu na miarę” sprawia, że jest on wygodny i optymalny wobec potrzeb mieszkańców – ani za duży, ani za mały.

Cena projektu indywidualnego.30-50 zł/m2 netto

(przykładowo dom o pow. użytkowej 160 m2- 4800 zł)

Zakres projektu  po akceptacji klienta:

 • projekt architektoniczno–budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • projekt konstrukcyjny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • analizę termoizolacji przegród zewnętrznych budynku (ściany, dach, okna) i wybór optymalnego rozwiązania,
 • projekt BIOZ niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wystąpień i wniosków do uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • Projekty budowlane: usługowe, handlowe, mieszkalne, żłobki, przedszkola.

Cena projektu  – 45-50 zł/m2

Zakres projektu  po akceptacji klienta:

 • projekt architektoniczno–budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • projekt konstrukcyjny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • analizę termoizolacji przegród zewnętrznych budynku (ściany, dach, okna) i wybór optymalnego rozwiązania,
 • projekt BIOZ niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wystąpień i wniosków do uzyskania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

Cena – od 3- 5 zł/m2 w zależności od powierzchni użytkowej budynku

Zakres projektu  po akceptacji klienta:

 • wizja lokalna, obmiar lokalu i dokumentacja fotograficzna
 • rysunki budowlane skala 1:100 (rzuty, przekroje, elewacje)
 • opis techniczny
 • dokumentacja fotograficzna w formie wydruku – 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej (pliki „pdf”)

Zakres projektu  po akceptacji klienta:

 • koncepcyjne wizualizacje wnętrz z aranżacją,
 • rzut pomieszczeń z aranżacją,
 • poprawiona koncepcja po konsultacji z Inwestorem,
 • projekt wnętrz po ostatecznej akceptacji koncepcji przez Inwestora, wykonany w stopniu szczegółowości jak dla projektu budowlanego:
 • rzuty pomieszczeń z aranżacją,
 • niezbędne przekroje,
 • opis przyjętych rozwiązań przestrzennych i materiałowych,

Projekt nie zawiera rysunków wykonawczych, rysunków warsztatowych, kosztorysów, projektów instalacji, wykazów i zestawień materiałów,

Zakres projektu  po akceptacji klienta:

 • koncepcyjne wizualizacje wnętrz z aranżacją w dwóch wariantach,
 • rzut pomieszczeń z aranżacją,
 • poprawiona koncepcja po konsultacji z Inwestorem
 • projekt wnętrz po ostatecznej akceptacji koncepcji przez Inwestora,

projekt wnętrz wykonany w stopniu szczegółowości jak dla projektu budowlanego:

 • rzuty pomieszczeń z aranżacją,
 • rzuty sufitów,
 • niezbędne przekroje,
 • opis przyjętych rozwiązań przestrzennych i materiałowych,

Zakres projektu  po akceptacji klienta:

 • projekt architektoniczno-budowlany w niezbędnym zakresie,
 • projekt konstrukcyjny  w niezbędnym zakresie,
 • opinię techniczną dot. możliwości przebudowy lokalu,
 • projekty instalacji wewnętrznej wod-kan, co, elektrycznej, wentylacji,
 • przygotowanie wystąpień i wniosków do uzyskania niezbędnych uzgodnień,
 • uzgodnienia projektu w zakresie p. poż., bhp, sanepid

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali bez dokumentacji technicznej

– Mieszkanie o pow. do 80 m2 100 – 150 zł
– Mieszkanie o pow. 80 – 150 m2 300 – 500 zł
– Dom jednorodzinny o pow. 150 – 500 m2 900 – 2000 zł
– Budynek wielorodzinny o pow. 500 – 1000 m2 1500 – 2000 zł
– Budynek użyteczności publicznej o pow. 1000 m2 od 1500 zł
– Hale i budynki produkcyjne o pow. 1000 m2 od 2000 zł

Koszt audytu energetycznego lub remontowego zależy wszystkim od powierzchni budynku, od kompletności dokumentacji technicznej oraz od zakresu planowanych ulepszeń.

Minimalne ceny za wykonanie audytu energetycznego lub remontowego wynoszą:

 • budynek jednorodzinny – od 300-900 zł netto;
 • budynek wielorodzinny – od 2500-5500 zł netto;
 • budynek niemieszkalny – od 1000-2000 zł netto.

 

Powyższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu.

Termin wykonania audytu energetycznego lub audytu remontowego wynosi od 1 do 2 tygodni.

W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne znaczne upusty cenowe.

Cena wykonania charakterystyki energetycznej jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju obiektu budowlanego i szczegółów współpracy.

·         Odbiór mieszkania w stanie developerskim Powierzchnia do 50m2 Powierzchnia 50-100m2 Powierzchnia powyżej 100m2
Odbiór mieszkania na terenie Białegostoku od 200zł od 250zł od 300zł
Odbiór mieszkania – okolice Białegostoku od 250zł od 300zł od 350zł
Odbiór mieszkania w stanie wykończonym: +50zł do powyższych cen

 

Odbiór domu w stanie developerskim Powierzchnia do 200m2 Powierzchnia powyżej 200m2
Odbiór domu na terenie Białegostoku od 350zł od 550zł
Odbiór domu – okolice Białegostoku od 400zł od 600zł
Odbiór domu w stanie wykończonym: +100zł do powyższych cen
Kierownik budowy/ Inspektor nadzoru inwestorskiego
  Nadzór budowlany (5-6 przyjazdów w kluczowych momentach) 1500-1800zł
  Dodatkowy przyjazd na budowę 250-300zł
  Inspektor Nadzoru inwestorskiego 1200-1500zł
  Prowadzenie budowy jako kierownik budowy wycena indywidualna
  Plan BIOZ dla domu jednorodzinnego wykonywanego metodą tradycyjną od 200zł
  Harmonogram robót dla domu jednorodzinnego wykonywanego metodą tradycyjną od 150zł

Cennik przeglądów technicznych rocznych za 1m² powierzchni użytkowej: od 0.2 do 2.1 zł/m²

 • dla budynków o pow. użytkowej poniżej 1000m² – 400÷700 zł (za całość)
 • dla budynków o pow. użytkowej 1000÷1500m² – 0,70÷0,60 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 1500÷2500m² – 0,60÷0,50 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 2500÷4000m² – 0,50÷0,35 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 4000÷5500m² – 0,35÷0,30 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 5500÷7500m² – 0,30÷0,25 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 7500÷10000m² – 0,25÷0,20 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m² ≤ 0,20zł/1m²

Podane wartości są cenami brutto. Cennik przeglądów 5-letnich waha się w granicach 0,50 zł ÷1,40 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej. Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.

Cena od 650 do 900 zł/szt.

Cennik przeglądów technicznych rocznych za 1m² powierzchni użytkowej:

 • dla budynków o pow. użytkowej poniżej 1000m² – 400÷700 zł (za całość)
 • dla budynków o pow. użytkowej 1000÷1500m² – 0,70÷0,60 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 1500÷2500m² – 0,60÷0,50 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 2500÷4000m² – 0,50÷0,35 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 4000÷5500m² – 0,35÷0,30 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 5500÷7500m² – 0,30÷0,25 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej 7500÷10000m² – 0,25÷0,20 zł/1m²
 • dla budynków o pow. użytkowej powyżej 10000m² ≤ 0,20zł/1m²

Podane wartości są cenami brutto. Cennik przeglądów 5-letnich waha się w granicach 0,50 zł÷1,40 zł brutto za 1m² powierzchni użytkowej. Ceny przeglądów ulegają znacznemu obniżeniu przy budynkach o dużej powierzchni lub przy uzyskaniu zamówienia na większą ilość budynków.