Podstawowym produktem będzie produkcja domów do pow. zabudowy do 25 m2 bez pozwolenia na budowę parterowych i z poddaszem użytkowym.

Dodatkowo w ofercie domy będą się dzielić na:

 • Sezonowe
 • Całoroczne
 • Indywidualnych

Na pozwolenie na budowę powyżej  25 m2 zabudowy.

Produkty pośrednie produkcji w ramach asortymentu:

 • Wiaty wolnostojące
 • Wiaty obudowane
 • Altany
 • Garaże

Spotykam się z dużą ilością pytań odnośnie budowy domu bez pozwolenia na budowę. Polskie Prawo Budowlane  przewiduje możliwość przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynku, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Przepisy zostały złagodzone podczas ostatniej nowelizacji Prawa Budowlanego, aby nie ograniczać prawa własności do gospodarowania własną działką oraz aby odciążyć urzędy właściwe do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wymaga jedynie zgłoszenia faktu budowy do właściwego organu arch.-bud. ( Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe). W wielu sytuacjach, wystarczy zgłoszenie.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: m.in (art.29 ust.1 ustawy- PB):
 • Obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniająca zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej (wymagane zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego): parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80m.
 • Budowa domku na działkach ROD nie wymaga zgłoszenia do żadnego urzędu. Możliwość postawienia domku na działce jest uzależniona jedynie od Zarządu ROD( Rodzinne Ogródki Działkowe) do którego należy się zwrócić przed przystąpieniem do prac. Powierzchnia zabudowy z obowiązującym prawem budowlanym wolno postawić bez pozwolenia na budowę to max. 35 m2 zarówno w miastach, jak i poza granicami miast. Wysokość obiektu nie może przekraczać 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
 • Przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
 • Wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii( ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 przy czym łączna powierzchnia tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 pow. Działki.( wymagane zgłoszenie)

Dodatkowe atuty produkcji i sprzedaży domów:

 • Budynki parterowe mogą mieć poddasze użytkowe, np. drewniane domki letniskowe.
 • Prawo Budowlane nie definiuje budynku gospodarczego. Nie ma więc praktycznie żadnych ograniczeń co do jego kształtu i wielkości. Prawo Budowlane nie zabrania wydzielenia pomieszczeń wewnątrz budynku, nie zabrania umeblowania budynku gospodarczego.
 • Domek z poddaszem również jest traktowany jako budynek parterowy.
 • W powierzchnię zabudowy nie jest wliczany taras.
 • Specyfika przepisów wymaga, aby każdy domek drewniany budowany na tzw. Zgłoszenie nazywać „budynkiem gospodarczy”.
 • Przepisy nie precyzują rodzaju fundamentu, zatem podłożem pod domek drewniany może być zwykły fundament, płyta betonowa czy bloczki betonowe. Wszystkie rozwiązania są takim samym wobec prawa, dozwolonym sposobem budowy podwalin domu. Przepisy mówiące o trwałym połączeniu z gruntem przestały już obowiązywać.
 • Termin budowy: zgłoszenie należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na decyzję czekamy max. 30 dni. Jeżeli w okresie 30 dni od daty zgłoszenia starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie wniesie sprzeciwu w formie pisemnej możemy przystąpić do prac budowlanych.