Opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane.

Projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami przepisów prawnych w szczególności warunkami ustawy Prawo budowlane i powołanych do niej aktów wykonawczych. W większości przypadków zawartość tego opracowania to:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany;
  • Projekt konstrukcyjny
  • Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan i c.o

Certyfikat energetyczny oraz kosztorys